Referencje

 

1 i 2 grudnia 2015 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla Pomorskiego Ośrodka Adopcji w Gdańsku. Tematy szkoleń to: ,,Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" i "Public relations i kontakty z mediami instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jak skutecznie budować wizerunek Ośrodka". W szkoleniu wzieło udział 20 pracowników ośrodka. Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie, zyskując wysokie oceny słuchaczy i przyczyniły się do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy uczestników...

 

w6

iconPdfZOBACZ PEŁNE REFERENCJE

 

 

 

 


 

22 kwietnia 2015 r. przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte pt: "Prawne aspekty stosowania ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie. W szkoleniu wzieło udział 25 uczestników z 4 ośrodków pomocy. Powyższa usługa została zrealizowana profesionalnie i rzetelnie. Przygotowane materiały szkoleniowe były przejrzyste i czytelne...

 

w5

iconPdfZOBACZ PEŁNE REFERENCJE

 

 

 

 


 

19 marca 2015 r. na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie pt. "Prawne aspekty stosowania ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych" dla 42 uczestników z 12 ośrodków pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Iwona Sierpowska, która w opini uczestników przedstawiła tematykę szkolenia w sposób klarowny i interesujący, wychodząc na przeci potrzebom szkoleniowym grupy... 

 

w4

iconPdfZOBACZ PEŁNE REFERENCJE

 

 

 

 


 

26 lutego 2015 r. na prośbę Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie pt.: "Procedury administracyjne w pomocy społecznej", które poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Iwona Sierpowska. W szkoleniu wzięło udział 26 uczestników z 9 ośrodków pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego. Szkolenie zostało zrealizowane profesjonalnie, zgodnie z oczekiwaniami organizatorów i z wcześniejszymi ustaleniami. Bardzo wysoko oceniono wartość merytoryczną szkolenia. Również pod względem organizacyjnym szkolenie oceniamy wysoko...

 

w3

iconPdfZOBACZ PEŁNE REFERENCJE

 

 

 

 


 

19 lutego 2015 r. przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte pt: "Prawne aspekty stosowania ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych" dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu Kwidzyńskiego. W szkoleniu uczestniczyło 29 osób z czterech ośrodków pomocy. Szkolenie było prowadzone przez Panią prof. nadzw. dr hab. Iwonę Sierpowską, która według opinii słuchaczy poprowadziła zajęcia w sposób przystępny i interesujący...

 

w2

iconPdfZOBACZ PEŁNE REFERENCJE

 

 

 

 


 

5 czerwca 2014 r. na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie pt. "Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej" W szkoleniu wzięło udział 39 uczestników z 10 Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa lubuskiego. Merytoryczna jakość szkolenia oceniona została wysoko... 

 

w1

iconPdfZOBACZ PEŁNE REFERENCJE