Szkolenia EFS

ue

 

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych, w tym te w ramach EFS. Podnieśliśmy kompetencje zawodowe, językowe i społeczne blisko 17 tys. uczestników.

 


 

Kompetentni Dolnoślązacy

 

Termin realizacji: listopad 2010 r. – maj 2012 r.

Ilość uczestników: 416

Kwota dofinansowania: 1 120 876,16 zł

 

Cel projektu:

Celem głównym Projektu było wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników wybranych branż gospodarki, wspomagających przygotowanie regionu do organizacji Euro 2012 w zakresie: znajomości języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej: obsługi klienta, atrakcji kulturowych, turystycznych i inwestycyjnych Dolnego Śląska. 

 


 

Eurokwalifikacje – Kompleksowe wsparcie pracowników służby zdrowia

 

Termin realizacji: maj 2009 r. – styczeń 2010 r.

Ilość uczestników: 300

Kwota dofinansowania: 344 250,00 zł

 

Cel projektu:

Projekt skierowany był do lekarzy z województwa dolnośląskiego. Obejmował szkolenia językowe stacjonarne i realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej. Celem projektu było kompleksowe wsparcie pracowników służby zdrowia w zakresie nauki języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i tematyki medycznej.

 


 

Umiejętność negocjacji koniecznością na nowoczesnym rynku pracy

 

Termin realizacji: kwiecień 2009 r. – czerwiec 2009 r.

Ilość uczestników: 115

Kwota dofinansowania: 488 582,90 zł

 

Cel projektu:

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, pragnących rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w różnych sytuacjach życiowych oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka obcego. Szkolenie miało na celu zapoznać Beneficjentów Ostatecznych z podstawowymi zagadnieniami gospodarczymi, praktycznym wykorzystaniem prawa pracy, podstawowymi mechanizmami marketingu i sprzedaży oraz z technikami prowadzenia rozmów negocjacyjnych.