Szkolenia KFS

POMOC W POZYSKANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ


Naszych Klientów wspieramy w poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju pracowników. Eksperci CEdu współpracując z pracodawcami przygotowują wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowych m.in. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Chcąc rozwijać kadry współczesnej gospodarki CEdujcie Państwo na nas przygotowanie wniosku i realizację projektów w myśl idei outsourcingu:

 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej

niż nasi partnerzy, nie ma sensu, żebyśmy to robili.

Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” .

 

Henry Ford

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

 

Jakie obowiązują zasady dofinansowania szkoleń z KFS w 2016 r.?

W 2016 r. obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).

 

kfs_wykres

Mikrofirmy otrzymują 100% dofinansowania (a więc Urząd pokrywa całość kosztów kształcenia), pozostałe firmy (małe, średnie, duże) otrzymują dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów kształcenia.

 

O jakie formy kształcenia można wnioskować? 

Wnioskować można o dofinansowanie kosztów: szkoleń, kursów/studiów podyplomowych, egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

 

Co Państwo na nas CEdujecie?

 

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych i kompetencji uczestników szkoleń

Analiza potrzeb szkoleniowych pomaga skonkretyzować cele i oczekiwania pracodawcy. Pozwala poznać motywację, postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania Państwa pracowników.  Pomaga stworzyć efektywne programy szkoleń, dostosowane do uwarunkowań organizacji i oczekiwań pracowników.

 

2. Opracowanie koncepcji szkoleń, dopasowanie programów

Przygotowujemy koncepcję i plan szkoleń. Ustalamy programy szkoleń i zasady organizacji (forma szkolenia, dni, godziny, czas trwania, egzaminy, certyfikaty…). Proponujemy rozwiązania logistyczne
i tworzymy budżet.

 

3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie szkoleń

W ramach współpracy przygotowujemy wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Urzędy Pracy załącznikami oraz niezbędnymi informacjami zwiększającymi szanse na otrzymanie dofinansowania. Od nas otrzymujecie Państwo dokumenty dla pracowników, w których zobowiązuje się ich do uczestnictwa i aktywności.

 

4. Realizacja i zarządzanie szkoleniami

Z naszych usług szkoleniowych korzysta wiele firm i instytucji. Zatrudniamy wielu trenerów, ekspertów i szkoleniowców. Wspieramy rozwój pracowników różnych profesji. W ramach naszej współpracy nadzorujemy przebieg każdego projektu szkoleniowego, by w ten sposób odciążyć Państwa kadry.

 

Od kiedy przyjmowane są wnioski?

Ze względu na to, że każdy Urząd Pracy ma określoną pulę pieniędzy, wniosek o dofinansowanie należy złożyć jak najszybciej by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania - decyduje kolejność wpływu wniosku.

 

Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami i wspólnie będziemy realizować szkolenia (ze środków, które pozyskamy) bezpłatnie napiszemy wniosek, przygotujemy komplet wymaganych dokumentów i będziemy wspierać projekt na każdym jego etapie.