Sprzedaż i marketing

Kluczową komórką każdej firmy jest sprawnie funkcjonujący dział sprzedaży. Menedżerowie poświęcają dużo czasu, nie szczędzą środków pieniężnych, by działy marketingu i sprzedaży działały "jak starannie nakręcony zegarek". Procesy zarządzania produktami i usługami firmy, tworzenie ofert sprzedaży, marketing zewnętrzny i komunikacja wewnątrz firmy wymagają solidnych teoretycznych podstaw i cennych rad praktyków. Te elementy zawierają szkolenia CEdu. Oferujemy m.in. treningi aktywnej sprzedaży, szkolenia profesjonalnej obsługi klienta, warsztaty komunikacji, uczenie się dobrych relacji z mediami oraz tworzenie odpowiedniego wizerunku organizacji.

 Sprzedaz i marketing

  • Aktywna sprzedaż.
  • Profesjonalna obsługa Klienta.
  • Komunikacja i autoprezentacja w sprzedaży.
  • Marketing i relacje z mediami w praktyce.
  • Tworzenie wizerunku organizacji poprzez profesjonalną obsługę Klienta.